Generalforsamling i Oslogruppen – onsdag 26. februar 2020 kl. 19.30

Årets generalforsamling gjennomføres onsdag 26. februar kl 19.30 og styret ønsker alle medlemmer velkommen til gruppelokalet i Nedre Rommen 5E. Medlemmer som har betalt kontingent til Oslogruppen og NRRL i 2019 har stemmerett.

Dette er kvelden der DU kan påvirke gjøren og laden i Oslogruppen det kommende året og styret minner om at det er viktig at medlemmene møter opp slik at vedtektene overholdes. Det betyr i praksis at minst 10 % av medlemmene må delta. QST-Oslo Nr.1/2020 med innkalling til årets generalforsamling er sendt ut.

QSL-manager LA7SI Per melder at nye QSL-kort blir lagt i hyllene i forbindelse med generalforsamlingen.