Drop in Onsdag 23. januar 2008 – Temakveld D-star

dstrsmlSom kjent har Oslo-gruppen besluttet å gå inn for å etablere en D-star repeater.

Vi har idag QTH ( Tryvann) som er tenkt brukt til dette prosjektet. Repeateren vil bli samlokalisert med Oslo regional rapeater på 2m båndet (LA5OR). Drifts og anleggsavdelingen med LA4PE Knut i spissen har allerede gjort endel forbredelser.
Rundstrålende antenne er montert og det er planlagt bygging av et lite rom for utstyret iløpet av Januar måned.

Dette betyr at vi har relativt fri tilgang og kan sette opp PC og annet nødvendig utstyr, med god sikkerhet og tilgjengelighet selv om vi ikke får nettverksforbindelse fra dag 1.

9yka filt maalVi ønsker nå å etablere en liten arbeidsgruppe som kan dra prosjektet videre og som er villige til å sette av endel tid i de kommende månedene – dette kan bli morro – men vil også definitivt medføre endel hardt arbeide. Et forslag er at vi bruker en «Drop in» onsdag i måneden til dette ?

Har du lyst til å bli med, isåfall gi beskjed til formannen Trond LB9GE eller Øivind LA1KP

Du kan også lese mer om D-star ved å følge denne linken: http://www.la4o.net/Details.asp?id=36

Formannen LB9GE Trond hadde også utarbeidet en power point presentasjon som tok for seg D-star
Du finner presentasjonen HER

Noen fakta:
Gruppen har bestilt controller og 70cm repeater, og vi avventer leveranse/tilgjengelighet for 23cm DD stasjon, noe flere av de aktive er interessert i at kommer opp så fort som overhode mulig. Eksakt leveringstid er foreløpig ikke klar.

Vi har et Duplex filter for 70cm repeateren som krever reparasjon, dette følges opp av LA9YKA. I følge LA4PE har vi også tilgjengelig en triplexer (eller duplexer ?) for splitting av signalet til flere stasjoner fra den ene antennen.
Vi har et 19 rack som vi kan benytte. Slik sett bør installasjonen kunne framstå ryddig og profesjonelt.

Søknad for repeateren er utarbeidet, underskrevet av LA4PE og LB9GE –
LA1KP har konsultert NRRLs nettverksmanager i forbindelse med call og QRG og søknaden er nå formelt oversendt.

Oppgaver vi må utføre -og saker og ting vi må vurdere og beslutte:

Anskaffe PC for gateway server, samt installere Linux operativsystem og konfigurere. Hvem har vi som kan påta seg dette ?
Installere Gateway programvare, og sette opp som frittstående repeater. Eventuelt etablere en lokal styrestasjon via bredbådstilknytning. ( Trådløs eller ADSL ? )
Vurdere hva vi gjør med power supply og nødstrømsforsyning til systemet.
Vurdere om vi skal knytte oss til nett i USA eller …….. Eget – alternativt – annet nett. Og i såfall hvem skal sertifiseres som sysop (er). Dette kan vi nok ikke ta lett på ifølge erfaringer fra «Over there»
Det er også forslag om at Oslo-gruppen inviterer til et bredt D-star møte i nær framtid. Tanken med dette er å nviterer folk fra Oslo-regionen ( Oslofjord regionen og litt nordover) Innholdet i møtet kan være presentasjon av D-star og mulighetene som systemet gir . Formålet med møtet kan i såfall være å lodde interessen for D-star generelt, samt å finne ut av om det er støtte for å etablere et samarbeidsforum hvor det vil arbeides for å utvide dekningen med D-star (helst uavhengig av annen offentlig infrastruktur) samt kanskje etablere en egen økonomi for dette- (les vi trenger penger fra flere hold) Her kan jo også LADUG komme inn i bildet som en landsdekkende samlende interessegruppe.

LA1KP