Årets generalforsamling er gjennomført Onsdag 25. februar 2015

Det var frammøtt 27 stemmeberettigede til årets Generalforsamling Onsdag 25. februar 2015

Generalforsamlingen ble ledet av gruppens formann LA4GF.

Årsberetning og regnskap ble gjennomgått uten større merknader, og budsjettet ble også vedtatt.

Valgene ble ledet av Valgkomiteens formann.
Valgkomiteens forslag til nytt styre ble godtatt uten at det kom forslag på andre kandidater 
styrets sammensetning er nå som beskrevet i innkallingen.

Offisielt referat fra møtet vil bli sendt ut til medlemmene  i neste QST-Oslo
forside qst oslo 1 2015