Tiltak rundt koronaviruset i Oslogruppen

13. mars 2020: Oslogruppen av NRRL følger situasjonen vedrørende korona fra dag til dag. Regjeringen har nå innført flere tiltak for å hindre smittespredning. 

Alle gruppemøter og arrangementer i Oslogruppen er avlyst inntil videre. 

Følg med på informasjonen som blir gitt og følg de pålegg som gis fra myndighetene for å hindre spredning.

Beredskap

Beredskapen opprettholdes som normalt. Operativt personell som har symptomer eller har vært i høyrisikoområder definert av Folkehelseinstituttet, skal ikke delta på aksjoner. Alle må forholde seg til de regler og anbefalinger som blir gitt.

Les mer om tiltakene som er iverksatt for å bekjempe koronaviruset HER

Alle medlemmer og andre involverte bør gjøre seg kjent med Folkehelseinstituttets råd til befolkningen, inkludert råd om vaner som forebygger smitte.

Les mer her:

Råd til befolkningen: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/