Referat fra medlemsmøte Onsdag 7. mars 2001 – Diskusjon om postavstemning i NRRL

Møte den 07 03 2001 i Oslogruppens lokale.
Det var ca 26 stk. til stede.

LA9JHA åpnet møtet og ga ordet LA1KP som skulle innlede til diskusjonen.

LA1KP orienterte om tidligere og nåværdende forslag til postavstemning på kandidater til hovedstyre og lovendringsforslag.

Hovedforskjellen er at Oslogruppens tidligere forslag tillater forhåndsstemming gjennom posten, men at det allikevel gies adgang til avstemming på selve generalforsamlingen.
Hovedstyret foreslår ren postavstemming

Det ble en frisk og meningsfyllt diskusjon som viser at det er gode argumenter for begge løsningene.

Konklusjonen etter håndsopprekning blant de frammøtte ble at Oslogruppen bør støtte hovedstyrets forslag

Det ble videre diskusjon om Valgkomiteens rolle.

Valgkomiteen setter idag opp en uprioritert liste over kandidater. Og har ikke adgang til å innstille sitt anbefalte forslag.
LA1KP tok til orde for at det nå bør innføres ordning slik at valgkomiteen instiller sitt forslag og at andre foreslåtte kandidater i tillegg listes slik praksisen er idag

Etter endel diskusjon ble det foretatt håndsopprekning med det resultat at det anbefales at Oslogruppen sender inn lovendringsforslag slik at valgkomiteen får slik innstillingsrett.

Lovforslaget diskuteres på neste møte som er den 21/3, på dette møtet vil det også bli diskusjon med tanke på å gi innspill til hovedstyret på hvordan framtidige generalforsamlings arrangementer bør være.

LA1KP