Referat fra medlemsmøte Onsdag 12. september 2007 – SDR radio v/ LA7BO Halvor

12092007 PowerSDR1 smlLA7BO Halvor kommer, og vil snakke om SDR eller software defined radio.

Vi venter dessverre fortsatt på referat fra sekretæren !

SDR ( Software defined radio) er en relativt ny form for radio hvor programvare i datamaskiner overtar mange av funksjonene som finnes i tradisjonelt oppbyggede radioer.

Det er en rivende utvikling på området og Halvor er en virkelig kapasitet på området. Dette blir interessant  !