Referat fra medlemsmøte 10. oktober 2007 – ERTMS v / Kjell Holter

På medlemsmøtet denne Onsdagen fikk vi høre foredrag om: ERTMS -framtidens signalsystem på jernbanen v /Kjell Holter
Formannen LB9GE Trond åpnet møtet og minnet om NRRLs værvekampanje som nå pågår.

Han ga deretter ordet til kveldens foredragsholder Kjell Holter som holdt foredrag om et system som kalles ERTMS (European Rail Traffic Management System). Dette systemet vil etterhvert ta over signal og sikkerhetsfunksjoner i forbindelse med togframføring her i landet.

Kjell startet opp med å fortelle litt om status når det gjelder dagens signalsystemer. Disse systemene består tildels gammelt relee basert utstyr og det er også mange forskjellige systemer, noe som tilsammen gjør at dette er uforholdsmessig dyrt og komplisert å vedlikeholde.

Det har tradisjonelt vært mange forskjellige sikkerhetssytemer og “trafikkregler” på jernbanenettet i Europa. Det er nå arbeid igang for å standardisere dette slik at det skal bli enklere å benytte togmateriell og personell på tvers av landegrensene. Her i Norge vil man også følge denne utviklingen og installere systemer ihht. den nye standarden.

Her i Norge er det allerede bygget ut et trådløst telefonisystem langs landets jernbaner.
Dette systemet kalles GSM-R.

Framtidens systemer vil også for en stor del basere seg på denne trådløse teknologien, da utvidet med sikkerhetsløsninger som vil erstatte dagens gamle og tungdrevne kabelbaserte systemer.

Togfører vil også merke store forandringer på førerplassen, i og med at moderne datateknologi vil gi et mye bedre og kontinuerlig oppdatert bilde av forhold som er viktige for togfører. Eksempler på dette kan være nøyaktig avstand til forankjørende tog, terreng forhold og elektroniske skilt.

Utbygging av de nye systemene vil ta tid. Den første prøvestrekningen her i landet skal stå ferdig i 2012, med en forventet ferdigstillese for hele jernbanenettet i 2030.

Takk til Kjell Holder for et svært interessant foredrag.

-1kp