QST-LA for Sør-Norge på SSB hver søndag i sommer

NRRL melder at QST-LA for Sør-Norge på SSB vil bli sendt hver søndag i sommer (uke 26 – t.o.m. uke 32). QST-LA er Norsk Radio Relæ Ligas ukentlige nyhetsending til norske radioamatører.

QST-LA sendes på den vanlige frekvensen: 3725 kHz LSB (+/- QRM). Tidspunkt blir som vanlig kl. 10.00 norsk tid.

Redaktører er LB7ZG Bjørn (uke 26 og 32) og LA4LN Tom (uke 27, 28, 29, 30 og 31).

Opplesere: LA1TNA Per-Dagfinn og LA4LN Tom.

Sendingene blir som følger:

uke 27: 5. juli – opr.: LA4LN
uke 28: 12. juli – opr.: LA4LN
uke 29: 19. juli – opr.: LA4LN
uke 30: 26. juli – opr.: LA4LN
uke 31: 2. august – opr.: LA1TNA
uke 32: 9. august – opr.: LA1TNA