Referat fra medlemsmøte Onsdag 10. januar 2018 – Radiofyr ved LA0BY Stefan

Formannen Frode LA4GF åpnet møtet. Han meddelte at Styret nå konsentrerer seg om å få ferdig årsrapporten for 2017. Marginene på kaffe, brus og mat salget har gått ned i året som gikk.
Medlemmene må huske på å betale enten kontant eller med VIPPS.
Kveldens foredragsholder var Stefan LA0BY som snakket om radiofyr.

LA0BY Stefan edEt radiofyr er en radiostasjon som sender automatisk i et definert format, der frekvens og driftsparametere har blitt publisert. Formålet er monitorering av spredningsforhold og som referanse for test av antenner/mottakere. Det er viktig med kontinuerlig drift (24 t/dag, 365 dager/år), helst over mange år, for rutinemessig observasjon. Vi har regionale fyr vesentlig på VHF/UHF og lokale fyr, mest på mikrobølge.

Retningslinjene fastsettes av nasjonale telekommunikasjons myndigheter og IARU R1 fyrkoordinator. Følge opp av nasjonale fyrmanagere (LA, SM, OZ, …). Driften besørges av ansvarlige radioamatører for hvert fyr.

Drifts parametre:
Viktigst: frekvens, utstrålt effekt, antenneretning
Nøkling av kallesignal etterfølgt av uavbrutt bærebølge i minst 20-30 s
CW nøkling i modes A1A og F1A er mest vanlig, men data (MGM) eller blandet CW/MGM er økende
Alle (IARU) koordinerte fyr må sende kontinuerlig
Frekvenser gjenbrukes (dvs. brukes flere ganger) avhengig av bånd og geografisk beliggenhet
Fyrallokeringer opp til 432 MHz har 1 kHz avstand.
Deling av frekvens av mange fyr forekommer
Radiofyr på HF : Koordinerte fyr deler frekvens gjennom nøyaktig synkronisering (hvert fyr har blitt tildelt en tidsluke)

Alle radioamatører kan drive med fyrlignende utsendinger ved bruk av eget kallesignal
Fyr som koordineres gjennom NRRL’s fyrmanager kan får tildelt eget kallesignal; gir vern av frekvens
NRRL’s fyrmanager utfører en kvalitetssikring på at driftsansvarlig er seriøs, fyret ikke forstyrrer andre, og drifts parametre er egnet til å dekke ønsket formål.

JW7SIX – verdens nordligste radiofyr. Her benyttes TX 10 W og 3-ele-yagi på 50,447 MHz rettet mot EU. Ønsket er flere fyr i Nord Norge for få bedre monitorering her.
JW7SIX

Undertegnede sjekker fyrene ved deltagelse i de månedlige NAC VHF testene. Et nyttig verktøy som flere bør benytte.
Takk Stefan!

Jan LA3PK

 Bildet under viser oversikt over fyr på 6m, 4m og 2m båndeneFyr6m4m2m