Nytt fra styret 2. nov 2015 – Silent key LA4JJ Ivar Svendsen

Krans u callLA4JJ Ivar Svendsen bosatt i Oslo var født 4.november 1929, og gikk Silent Key 9.oktober 2015.

LA4JJ var tilknyttet NRRL som medlem helt frem til 2002 og var aktiv i Oslogruppen fra til ca. 1970

I et kort intermesso i ungdommen var LA4JJ skuespiller. Den største rollen var som radioagenten Knut Haugland som opererte radiosenderen på loftet fra kvinneklinikken i Oslo i 1943. I filmen “Omringet” av Arne Skauen ser vi hvorledes operatøren måtte flykte fra den hemmelige senderen under dramatiske forhold.

Ivar ble senere utdannet i Luftforsvaret og fikk der en lang offiserskarriere, spes. tilknyttet etterretningstjenesten.

Han hadde en bror i USA som var radioamatør og to brødere her hjemme, Pål LA8JJ samt John LA2ZDA.

LA4JJ Ivar ble bisatt i Oslo 20.oktober 2015.

Vi lyser fred over LA4JJ Ivar Svendsens’s minne.

For Oslogruppen NRRL
Tommy LA9LE  /  Knut LA6XI