Nytt fra styret 13 april 2015 – LA6XI Knut er utnevnt til kommandør i DGNO

LA6XI kom 11042015 250px smlOslogruppemedlem LA6XI Knut er utvent til kommandør i Den Gyldne Nøkkels Orden

I forbindelse med festmiddagen under Norsk Hammeeting 2015 ble LA6XI Knut E. Heimdal utnevnt til kommandør i Den Gyldene Nøkkels Orden.
 

 

la6xi kom 11042015 200pxLA6XI Knut ble utnevnt til KOMMANDØR av Den Gyldne Nøkkels Orden under festmiddagen på Norsk Hammeeting 2015

I devisen for LA6XI nevnes blant annet følgende:

“Som ung amatør du i Oslogruppen gav av din kraft
som styremedlem og formann ditt engasjement ble verdsatt”

I devisen nevnes videre Knut’s for arbeid for NRRL som styremedlem og leder av ”trafic department” og hans store innsats både som aktiv “revejeger” (RPO) og administrator for interessegruppen Radio Orientering Norge.

Utnevnelse til ridder og kommandør i ”Den Gyldne Nøkkels Orden” (DGNO) tildeles personer som i særlig stor grad har arbeidet for radioamatørsaken på lokalt, nasjonalt og/eller internasjonalt plan. DGNO er anerkjent som NRRL’s eneste hederstegn for personer som har bidratt og bidrar, i særlig stor grad til fremme av radioamatørsaken.

LA6XI Knut ble utnevnt til ridder i allerede 1978, og har arbeidet til beste for radioamatørsaken i mer enn 50 år. Siden opprettelsen av DGNO i 1935 er hittil bare 18 personer utnevnt til kommandør, Knut er nummer 19 i rekken !

O S L O G R U P P E N    G R A T U L E R E R  !