Nytt fra styret 06. feb 2012 – LA ARDF group ble stiftet i Oslogruppens lokaler for 25 år siden

laardf jub logo 2012Søndag 5. februar 2012 var det nøyaktig 25 år siden LA ARDF group ble etablert.
Denne interessegruppen i NRRL er idag 25 år !

Idag søndag 5.februar er det nøyaktig 25 år siden LA ARDF Group ble etablert.
Det skjedde på et konstituernde møte i Oslogruppens lokaler på Kjelsås 5/2 1987. Her hadde 10 medlemmer møtte opp og fortsatt er de fleste av disse aktive RPO- løpere !

I tiden frem til etableringen var det et interimstyre med LA5OQ som formann og LA3ST og LA6XI som medlemmer. Nåværende president i NRRL, LA1KP, var også en av initiativtakerene.

Den første formann som ble valgt var LA6KCA Svein fra Tønsberg. Året etter ble LA5CH Nico fra Oslo valgt som formann.
LA ARDF Group er den interessegruppe (seksjon) i NRRL som har tettest samarbeide med NRRL og samarbeidet ble formalisert i år 2000.
For noen år siden skiftet foreningen navn til RadioOrientering Norge (RON) og oppfattes som ganske aktiv langt utover Norges grenser.
På IARU-arrangenmentene EM og og VM i RPO har NRRL i svært mange år vært representert med løpere fra LA ARDF GROUP / RadioOrieneetring Norge.

RPO sporten er imidlertid langt mere en 25 år gammel i Norge,- det hele startet på 1950 tallet og NRRL deltok for første gang i 1961 i et IARU arrangert RPO-løp,- eller revejakt, som sporten dengang ble kalt.

På www.rpo.no vil det bli lagt kopi av stiftelsesdokumentet samt en historisk RPO-oversikt som ble ferdigstilt til NRRLs 75 års jubileum.

Fra Norden er det nå kommet inn gratulasjoner til Radioorientering Norge !
25 års jubileumet vil bli markert på RONs sitt årsmøte 10.mars og på årests første RPO -løp på Østlandet samme dag (uoff SKI NM RPO)

Knut LA6XI
leder RadioOrientering Norge

LAARDF jubileums logo 2012