Ny Svalbard JW SOTA DX-pedition 1. til 5. mai 2022

Oslogruppens medlem LB8CG Mikhail melder at et team på fire radioamatører reiser til Svalbard 1-5 mai på sin andre JW SOTA dxpedition. Operatørene blir HB9DQM Manuel, LA9DSA Knut, LB1RH Lauris og LB8CG Mikhail. 

SOTA-aktiveringer er planlagt 3. og 5. mai. Planen er å operere i to timer fra hver topp med 100W stasjoner og multibånds vertikale antenner.

Følg ekspedisjonen på https://jwsota.fun