Melding om Silent Key – LA6XI Knut Einar Heimdal

Det er med stor sorg vi melder at LA6XI Knut døde fredag 20. januar.

Knut fikk sin lisens i 1963, og har i alle år vært aktiv som radioamatør og DXer. Knut har vært en positiv og entusiastisk bidragsyter i svært mange verv og aktiviteter innen radioamatørmiljøet.

I Oslogruppen har LA6XI Knut vært formann, viseformann og styremedlem. Knut har alltid vært samlende drivkraft bak en lang rekke sosiale arrangementer som Morokulien-meetinger, julebord og flere jubileer som har bidratt til stor aktivitet i LA4O gjennom mange tiår.

Først og fremst kjenner vi Knut som en person som gjennom nesten 60 år har vært inkluderende og bidratt til å trekke nye medlemmer inn i Oslogruppens arbeide. LA6XI Knut ble utnevnt til Æresmedlem i LA4O Oslogruppen 22. februar 2017.

Knut har vært aktiv Radio-orienterer siden slutten av 1960-tallet og ved sin borgang vært en utrolig aktiv leder i foreningen Radioorientering Norge i mer enn 25 år. Knut har deltatt i flere NM, VM, EM og Nordisk mesterskap og tatt flere nasjonale og internasjonale medaljer.

Våre tanker går nå til hans XYL Frøydis LA1YM, døtrene Ingrid, Marianne, barnebarna og øvrige familie som har mistet en familiekjær og alltid entusiastisk pater familias.

LA1KP Øivind
og styret i Oslogruppen av NRRL

LA6XI Knut begraves onsdag 8. februar kl. 10.00 i Slemmestad kirke. Det blir minnestund etterpå der alle er velkomne.


Praktisk orientering om parkering ved kirken:

Det er parkering i Rortunet kjøpesenter (dette er avtalt mellom kirken og senteret).
Kjøpesenteret ligger kun 50 meter fra kirken. Her kan man parkere i plan 2 eller 3., og det er 2 timer gratis parkering. Innkjøring til senteret er via rundkjøring fra Sundbyveien (mot Nærsnes).

Så til minnestunden – denne blir holdt i Oslofjordmuseet i Vollen.
Her er det også parkeringsutfordringer, så den beste løsningen er å samkjøre hit i størst mulig grad (det er ca 3,5 km fra kirken). Info om parkering for minnestunden blir også gitt i kirken.