Månedens bilder Mai 2024

Her legger vi ut historiske bilder fra Oslogruppens aktiviteter, men en kort tilhørende tekst.

Denne gangen fra Oslogruppens sambandsoppdrag i forbindelse med Holmenkollstafetten 2004. Gjennom alle de år (ca. 20 år) Oslogruppen gjennomførte dette sambandsoppdraget var Bislett hovedarena. Dette året var unntaket da Bislett var under ombygging og plassen foran Oslo rådhus ble benyttet som målområde.

Sambandsoppdraget besto av to deler:
1) Sørge for live kommentarer fra løypa via lukket radiosamband. Reporterne satt i biler som fulgte leder i eliteklassen for damer og herrer. Kommentarene ble kringkastet ut på høyttaler anlegg.
2) Notere og rapportere tider på de beste i hver av klassene ute fra løypa. Resultatene ble så videresendt inn til speaker, og lest opp til de mange tilhørerne.

Dette var et stort oppdrag og det var gjennom årene mellom 20 og 30 radioamatører i aktivitet hvert år.

Vi ser LA3ST Stein til venstre i bildet, og LA6OKA Steinar til høyre for ham. LA3ST tok imot rapporter ute fra løypa, LA6OKA Steinar sorterte og formidlet til speaker Hemsvik.

Oslogruppen tar godt vare på sine dyktige og arbeidsomme medlemmer etter en lang dag ute i Oslo og med hektisk program og mye folk og tidvis stengte veier. Bildene viser pizza servering i forbindelse med debriefing i lokalene på Linderudkollen om ettermiddagen.

Tekst og foto: LA1KP Øivind