Inntrykk fra medlemsmøte Onsdag 18. august 2010 – HAM radio Friedrichshafen v/ LA2QM og LA1KP

18082010 HAMRadioFrie smlDen årvisse Amatørradio utstillingen arrangeres i den syd Tyske byen Friedrichshafen hvert år i slutten av Juni. De offisielle tallene viser at årets arrangement hadde 17400 besøkende fra fjern og nær.

Arrangmentet kan sises å være delt i 3 deler, med den kommersielle utstillingen, bordsalget og det meget omfattende foredrags programmet.

I tillegg har en lang rekke lands radioamatørorganisasjoner og interessegrupper egne stands i den ene delen av den største messehallen.

Selvfølgelig var alle de store leverandørene og forhandlerne av amatørradioutstyr tilstede, men også endel mellomstore produsenter er tilstede og selger sine produkter og løsninger.

18082010 p1000675De 3 hallene som var satt av til bordsalg var også i år fyllt opp med gammelt og nyere brukt utstyr -her er det noe for de fleste -men husk det blir fort overvekt, dersom man skal ha flyet hjem.

Dessverre (etter Øivind’s mening) var det i år innført nye regler, slik at de aller minste produsentene ikke fikk anledning til å stå i hallene for bordsalg. Forståelig ut ifra det at de som står i den store hallen må betale dyrt for sine stands, men negativt iforhold til at noe av mangfoldet blir borte, da enmannsbedriftene nok ikke har økonomi til å delta.

Lørdagen var det oppsending av 2 store ballonger med ATV og APRS, en interessant begivenhet som samlet mange tilskuere. Det var også mulig å følge ballongens flukt på storskjerm via APRS inne i hallen og det ble overført video (ATV) fra et kamera under ballongen ned til samme skjerm.

Takk til Øivind og Yngvar for presentasjon og bilder.

18082010 p1000615