Velkommen til foredrag om klassikeren Drake TR-7 ved LA7EU Svein Erik onsdag 13. november kl. 19.30 og nye QSL-kort i hyllene

De fleste transceiverene på markedet har en levetid etter introduksjonen, men noen få forblir legendariske og er stadig i bruk. Oslogruppen har igjen gleden av å få besøk av LA7EU Svein Erik og denne gang har han med seg klassikeren Drake TR-7. Dette er vel en av de mest “berømte” klassikerne blant nostalgi-transceivere. Da den kom på makedet i 1977 var den helt i enden av “top notch-skalaen”. Prisen var også høy og blant annet Kong Hussein av Jordan (JY1) brukte Drake TR-7 line. Den var meget avansert da den kom på markedet og er fortsatt en populær transceiver. Bli med på en spennende nostalgitrip når LA7EU tar oss med på et dypdykk inn i selve Drake TR-7 til glede for både gamle og nye radioamatører! Velkommen til Rommen onsdag 13. november fra kl. 19.30

Drake TR-7 transceiveren, designet av R.L. Drake Company, ble ansett som den første kommersielle tilgjengelige transceiver med “sold state”. Alle kretsene var bredbåndet, så det var ikke behov for forhåndsinnstilling eller senderjusteringer over hele 1,5 Mhz til 30 Mhz driftsområdet. Senderen inkluderte VSWR-beskyttelse som stengte av strømmen når antennen ikke var riktig tilpasset. 

Modusene inkluderer USB, LSB, CW, RTTY og AM. Overlegen mottaksytelse oppnås ved å bruke 48 MHz IF Up Conversion og ekte passbåndstuning for å bekjempe massiv QRM. Standardfilteret er 2,3 kHz SSB. Denne radioen har til og med en frekvensteller opptil 150 MHz og RF watt meter.

Frem til  Bob Drakes død var det mye diskusjon blant ingeniørene på TR-7. Diskusjonene dreide seg om hvorvidt det nye designet skulle være et rørdesign, muligens et hybriddesign eller ta skrittet inn i nye verden med solid state. Den mer erfarne prosjekteringen benyttet seg av å bruke den utprøvde rørkonstruksjonen. Imidlertid, vant de yngre frem med “solid state”. I løpet utviklingsåret gjennomgikk TR7-designen flere faser og noen ganger i ukjente farvann.

Til slutt endte de opp med en banebrytende design som tok markedet med “storm” men den høye prisen gjorde at konstruksjonen ikke ble allmenn eie.

Velkommen til Rommen onsdag 13. november fra kl. 19.30