Raspberry Pi LA4O oppfølging fra våren 2017

Vi startet opp  opp onsdag 27 september men dette ble ikke publisert godt nok, så vi fortsetter Torsdag 12. oktober- Møt opp !
Vi starter kl: 1800 på Rommen

Prosjektet har nå pågått i vårsemesteret og vi starter nå opp igjen denne høsten for å bringe deltagerene opp på et nivå hvor de selv kan videreutvikle, dele erfaringer og oppsett, og dermed bidra til en fortsatt positiv utvikling innenfor en nyere og spennede gren av vår felles hobby – Amatør-radio !

LA7QX Steinar er vår mentor og inspirasjonskilde for programmering, og nye løsninger innenfor HAM-radio-universet!