Melding om Silent key – LA1TC Harald Sekkesæter

Oslogruppen v/ LA6XI melder:

Oslogruppens tidligere formann LA1TC Harald Sekkesæter er Silent Key.
Aftenposten melder 2. mai at Harald sovnet stille inn på Ullevål Sykehus 25. april, – han var født 9.3.1928 og ble 91 år gammel.

Harald ble medlem i NRRL 1.9.1946 og var medlem av NRRL helt til sin bortgang. LA1TC var formann i Oslogruppen i 1954 og 1955, og var i yrkeslivet overingeniør, og vi husker han som en solid og kunnskapsrik radioamatør. 

Vi lyser fred over hans minne.
for Oslogruppen
LA6XI Knut

Begravelse i Høybråten kirke 10.05.2019 kl. 12:00.