Inntrykk fra medlemsmøte: Nasjonal Field Day 2024 ved LB6AJ Eskil

Formannen LB8IH Fredrik ønsket velkommen til 17 medlemmer på Rommen og 7 deltakere via Zoom. Formålet med Field Day er å styrke samarbeidet mellom norske radioamatører og gi trening i å operere portable stasjoner. Målet med møtet var å promotere Field Day som aktivitet for gamle og nye radioamatører og diskutere årets QTH, samt Oslogruppens mål med Field Day: Skal vi jakte poeng eller skal vi ha et hyggelig sosialt arrangement?

Eskil tok så en grundig gjennomgang av Nasjonal Field Day generelt og en oppsummering av Oslogruppens deltakelse på Field Day de siste årene, med fokus på 2023 da QTH var ved Trollvannstua på Grefsenkollen. Eskil viste også frem sin lille, men fyldige ryggsekk “pakket på 10 minutter” med alt som er nødvendig for overlevelse og deltakelse på Field Day.

Oslogruppens LA1DSA Jan Erik var også tilstede og delte broderlig av erfaringene fra multi-multi stasjonen LA1QRO, det overlegent beste poenglaget på Field Day de siste årene. Til slutt ble det gjennomgått forslag til aktuelle QTH for årets Field Day, etterfulgt av en diskusjon om veien videre for Oslogruppens deltakelse på Field Day. Siste ord er ikke sagt når det gjelder årets Field Day, fortsettelse følger. Følg med her på LA4O.no

Avslutningsvis minnet LB8IH Fredrik om møte om SSA Portabeltesten TIRSDAG 7. mai. Portabeltesten avvikles 19. mai, mer info kommer.

Takk til Eskil for et fyldig og interessant foredrag om Nasjonal Field Day som vi håper inspirerte flere til å delta på Field Day til høsten.

– LA7IJ Truls