Inntrykk fra medlemsmøte 7. februar: F-lisensen

F-lisensen er ment å være en forenklet lisens, slik at veien til å bli radioamatør på begynnernivå skal bli enklere. Kandidater tildeles kallesignalet LF. LA4ZCA Torbjørn har jobbet med å definere vilkår og utarbeidet et nytt lærestoff for F-lisensen på oppdrag fra NRRL. Torbjørn brenner for å “lære kidsa koding” og har drevet kodeklubb for barn, og mener at siden koding nå er en del av pensum i skolen så bør dette kobles sammen med kommunikasjon – altså amatørradio. Hvorfor ikke få vårt pensum om amatørradio inn i skolen eller i høyere utdanning? Interesse for amatørradio kan være et springbrett til videre teknisk utdanning.

Hva er så status og hvilke vilkår stilles for å opprette en begynnerlisens?

 • Nkom er positive til en begynnerlisens
 • Forskriften for radioamatørlisens må endres og ligger til behandling hos Digitaliseringsdepartementet
 • Nkom skal kunne opprette nye lisensklasser og definere hvilke rettigheter de gir
 • Det er et ønske om at Norsk Radio Relæ Liga skal overta mer av forvaltningen rundt amatørradio
 • Pensum for begynnerlisensen skal være “så lite som mulig”
 • Begynnerlisensen skal gi mulighet for selvbygging, om nødvendig med restriksjoner
 • Et nytt pensum er under utarbeidelse og planen er å få dette inn i skoleverket
 • Eksamen gjennomføres på sikt i Folkeuniversitetets nettbaserte system
 • Krav om praktisk øvelse med radioutstyr før eller etter lisens
 • Tre eksamenstyper: A (Harec), F (begynner) og oppgradering til Harec (A)
 • Lavere lisensavgift for begynnerlisensen, gratis for skoleelever
 • Lisensavgift til Nkom bør frafalles for unge under 25 år

Torbjørn viste frem deler av lærestoffet, som skal være nettbasert. Det ble også åpnet for spørsmål fra tilhørerne på Rommen og på Zoom, og det er tydelig at dette er et tema som åpner for diskusjon og begeistring. Takk til LA4ZCA Torbjørn for en grundig gjennomgang av arbeidet med F-lisensen.

Du kan se hele foredraget her: