Styret innkaller til medlemsmøte om NRRL’s lovendringsforslag

I forbindelse med den kommende generalforsamlingen i NRRL søndag 19. april i Leto Arena har Hovedstyret i NRRL fremmet 13 lovendringsforslag omtalt fra side 41 i «Amatørradio» nr. 1 – 2020. Lovendringsforslag nr. 5, 9, 11, 12 og spesielt 13 vil få store konsekvenser for medlemmene i Oslogruppen. Området Rommen er regulert for boligformål og dette vil få direkte konsekvenser for vårt gruppelokale. Bør vi snarlig vurdere et nytt QTH? Styret i Oslogruppen innkaller derfor til medlemsmøte den 11. mars for gjennomgang av lovendringsforslagene og diskusjon om hva som bør bli Oslogruppens strategi ved oppmøte på generalforsamlingen i NRRL. Velkommen til Rommen onsdag 11. mars fra kl. 18.30. Møt opp!

QSL-manager LA7SI Per melder at nye QSL-kort er lagt ut i hyllene.