Referat fra medlemsmøte Onsdag 21. mars 2007

LA5OM Steinar holdt foredrag om utfordringer i forbindelse med interferens og storsignalproblematikk for medlemmene på møtet denne Onsdagen.
Som vanlig var det kaffe og julekake før formannen LB9GE ønsket velkommen, åpnet møtet og ga ordet til kveldens foredragholder.

21032007 la5om moteLA5OM Steinar har arbeidet med radiokommunikasjon og mobiltelefoni mesteparten av sin yrkesaktive karriere.
Har driver idag eget firma, hvor arbeid med å løse interferens og storsignalproblematikk i radiokommunikasjonsnett for offentlige og private storbrukere av slikt utstyr er spesialfeltet.
Steinar fortalte om de utfordringene som idag finnes når det gjelder å finne støykildene og og løse interferens- problemene i sambandsnett. Speselt der hvor mange sendere er samlet innen få meter, kan blande- produkter by på store utfordringer.

Peiling av støykilder er vanskelig, og Steinars erfaring som aktiv RPO løper gjennom over 30 år har bidratt til å gi gode kunnskaper i nettopp dette med å peile etter sendere i VHF/UHF området.
Vi fikk også høre litt om filtre etc. som benyttes for å avhjelpe støy og interferensproblemer.

21032007aSteinar brukte mesteparten av tiden på å illustrere hvilke signalstyrker som skal til for å påvirke mottakerne våre, og da spesielt i VHF området. Når vi vet hvilke krav våre myndigheter stiller til all den elektroniske utrustningen vi til daglig omgir oss med, og vi vet hvilke krav radio-amatører stiller til følsomheten i våre mottakere -klarte nok Steinars tabeller å illustere at støyplagene nok er kommet for å bli.

Avslutningsvis koblet Steinar opp spectrum analysator og viste i praksis hvordan mange sendere plassert svært tett er istand til å genere svært mye uønsket utstråling.

Takk til Steinar for et interessant program !

De rundt 25 frammøtte fikk også se at dugnadsgjengen har gjort en stor innsats i lokalene de siste ukene. Endel av gruppens eiendeler er hentet fra lageret i Godalsvei, slik at vi etterhvert føler oss mere hjemme. Det begynner å komme utstyr på plass i den nye shacken, og vi begynner å se konturene av slik lokalene kommer til å framstå og fungere for medlemmene.

21032007b

-1kp