Nytt fra styret 26. januar 2015 – Silent key LA1YC Kjell Gulbrandsen

Vi har mottatt melding om at LA1YC Kjell er død

Krans u callla1yc kjell gulbrandsenLA1YC Kjell Gulbrandsen var født 26. mai 1924 og døde 16. januar 2015.

Kjell jobbet med elektronikk hele sitt voksne liv, bl.a i NERA med utvikling av skipsmottakere på 60 og begynnelsen av 70 tallet. Fra slutten av 70 tallet drev Kjell eget firma og påtok seg oppdrag med design og utvikling av elektronikk produkter.

Når han gikk over i pensjonistenes rekker, tok han opp radioamatør hobbyen og deltok blant annet på Oslo-gruppens møter.

Vi lyser fred over LA1YC Kjell Gulbrandsen’s minne.

LA1KP