Nytt fra Drift og Anleggsavdelingen i Oslogruppen om LD1OT-A FM

LA9YKA Øyvind melder: Drift og Anleggsavdelingen gjennomførte i går 19. desember en test på Rommen av 23cm repeater.

Man har nå til rådighet en kalibrert Marconi 2030 RF generator (1,35GHz modell). Det har tatt tid å få tilgang til denne. Meget gode måledata, stabil squelch åpning: -128dBm, ingen blokkering. Nå multimode FM og D-Star (DV) testet i går mot 2 stk. Icom ID-1.

Det er viktig at man benytter CTCSS 123,0Hz på mottaker for å unngå å høre «digitalstøy» når det er D-Star QSO.

LD1OT-A FM er nå tilkoplet Diamond X-5000N på Rommen. På nyåret vil repeater bli flyttet til Lokasjon sammen med LD1OT B.

Årsak til «Knitring» på mottatt signal fra repeater var feil på Alinco DJ-G7E. Etter full reset og installasjon av SW igjen ble Alinco frisk!

Vi har fått tilbakemelding om mulig «dårlig følsomhet» på repeater, årsak er nok «lokasjon Rommen».

Vi har tro på god dekning etter installasjon på Tryvann. Oppdatering følger.

73, de LA9YKA Øyvind2
for Drift og Anleggsavdeling i Oslogruppen