NRRL Telefonitest 21-22 november 2020

Det er tid for vinterens første NRRL HF contest, nemlig tre perioder med NRRL TELEFONITEST lørdag og søndag 21-22 november.  

NRRL Telefonitest er en uhøytidlig test på norsk hvor man skal oppnå flest mulig kontakter med flest mulig stasjoner og flest mulig “bildistrikter” i Norge. Testen går over tre tidsperioder og i hver periode skal man altså jakte QSO’s og bildistrikter.

Testens formål er å samle norske radioamatører til en nasjonal telefonitest samt å gi trening i operasjonsteknikk og telefoniprosedyrer. Testen er åpen for alle norske radioamatører og lytteramatører tilsluttet NRRL. Hver stasjon kan kontaktes en gang på hvert bånd i hver periode. Kun SSB kan benyttes. På grunn av korona er det tillatt å bruke mer enn ett QTH i årets Telefonitest. Det kan f.eks. benyttes en stasjon på 80m og en på 40m på forskjellige QTHer, merk antall QTH i loggen. Hvis man bruker bare ett QTH så pass på å bruke egne headset og bra smittevern hvis dere er flere operatører.

Vi vil spesielt oppmuntre nye radioamatører som ennå ikke har våget seg på dette med testkjøring til å delta, da dette er test hvor alle tar hensyn til hverandre. Dette er en test både for eksperter og ferskinger og de fleste deltar fordi det er moro!

Slik foregår testen:

Deltakerne utveksler testmeldinger som består av rapport og serienummer fra 001 etterfulgt av bilregistreringsbokstavene for det distriktet det opereres fra.
Eksempel: 59 001 DA

Gjeldende bilregistreringsdistrikter for Oslo og Akershus:

BL Asker og Bærum
BC Follo
CV Jessheim
CC Romerike
DA Oslo

Testperioder:

Periode 1: Lørdag kl 13.00 – 15.00 UTC
Periode 2: Søndag kl 07.00 – 09.00 UTC
Periode 3: Søndag kl 13.00 – 15.00 UTC

Frekvenser:

80 m:
3600 – 3650 kHz
3700 – 3770 kHz

40 m:
7060 – 7100 kHz
7130 – 7190 kHz

Logging:

Les reglene for NRRL Telefonitest her