Månedens bilder 04 2016 – LA5OR på Hagahogget i Asker

Oslogruppens regionalrepeater 

LA5OR – Disse bildene viser repeateren på QTH – Hagahogget 

Publisert: April 2016

Oslogruppens regional repeater LA5OR i 2m båndet hadde QTH på Hagahogget i Asker fra begynnelsen på 1990 tallet og fram til 2007, da området tilhørende forsvaret ble solgt og vi måtte fjerne repeaterbua. Repeaterbua fikk et nytt liv som repeater QTH da Follo-gruppen kjøpte den og satt den opp i Enebakk.

LA5OR 5 23102004

Repeaterbua kom opprinnelig fra NSB, hvor den hadde tjenestgjort i mange år som hus for signalanlegg / releer.  Oslo-gruppen med repeater manager LA4PE Knut og LA2QDA (som jobbet i NSB) fikk tak i bua. Med LA4PE i spissen satt “drifts og anleggsavdelingen” i Oslogruppen igang med renovering. Bua ble isolert fikk ny innvendig panel, malt, fikk nytt elektrisk anlegg og ble plassert inne på forsvarets område høyest oppe på Hagahogget. (Nike batteriets område). At LA4PE hadde sans for detaljer og solid godt håndverk synes tydelig på bildene. Her er det “system og tellekanter” i alle ledd.

LA5OR 1 23102004

Bildet viser LA4PE Knut på inspeksjon en høstdag i oktober 2004

 

LA5OR 2 23102004

Legg merke til hvordan kabler er lagt og alt er merket !   Mikrofonen til høyre kunne plugges inn i det blanke aluminiumspanelet hvis man ville kjøre prøver og ha QSO direkte fra repeateren. Boksene til høyre (i “døren”) innholder henholdsvis sender og mottaker.

 

LA5OR 3 23102004

Store duplex filtre må til hvis man skal få god nok dempning med bare 600 KHz frekvensavstand mellom sender og mottaker.  Bildet viser toppen av kannene med tilhørende coax kabler.

 

LA5OR 4 23102004

Det var selvfølgelig mulig å styre repeateren via radio  – styringsmulightene var bl.a. å sette repeateren i sambandsmodus eller å skru den helt av !
Bildet viser styringselekronikk, radio på egen “hemmelig” frekvens og selvfølgelig egen batteri back-up for drift ved strømbrudd.
Styringen foregikk med DTMF toner, og ble regelmessig testet – repetaren ble jo satt i sambandsmodus hver Mandag for å LA4O nytt sendingene ikke skulle få avbrekk i sendingen pga. av time-out.

 

Tekst og bilder: LA1KP Øivind