God jul !

Vi går mot slutten av 2017, nok et aktivt år for Oslogruppen.
Men først skal Julen feires i ro og fred i samvær med våre kjære. Batteriene kan lades opp til fornyet innsats, og kanskje ligger det noen harde pakker under treet med ditt navn på.

Styret takker for fin innsats og ønsker hver og en en god og fredelig JUL

73 de LA4GF Frode”

Julemontasje 2016