Velkommen til drop-in på Rommen onsdag 3. juni

Oslogruppen ønsker velkommen tilbake til Rommen og drop-in onsdag 3. juni fra kl. 18.30. Som vanlig serveres kaffe og kaker. Det blir obligatorisk håndvask med Antibac ved ankomst og alle må holde én meter avstand til hverandre inne i gruppelokalet. Alle som møter blir registrert. Er du syk skal du IKKE møte, men holde deg hjemme til du er frisk.

Fra og med 7. mai ble det åpnet for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes.