Nytt fra styret

Sist oppdatert 2. april 2024 av LA7IJ Truls

Referert fra styremøtet i Oslogruppen 19. mars 2024:

 • SOØ avholdt årsmøte 12/3. Oslogruppens sambandsmanager LB0HI Truls ble gjenvalgt som styremedlem.
 • Holmenkollen skifestival: Det ble orientert om Oslogruppens aktiviteter rundt sambandstjenesten under festivalen, hvor vi stilte med ca 10 personer.
 • Kasserer orienterte om regnskapsstatus. Avtroppende kasserer LA3PK Jan Helge stiller velvillig opp og fører regnskapet ut 1. kvartal/t.o.m. 31/3.
 • De nye styremedlemmene fikk en gjennomgang av StyreWeb som er Oslogruppens medlemsregister og regnskapsprogram.
 • LB8IH Fredrik og LA7IJ Truls vil gjennomføre lisenskurs også kommende høst, med oppstart i slutten av august.
 • Styret er positive til at også andre grupper kan følge våre foredrag som sendes via Zoom.
 • Vårt Expert PA-trinn er tilbake fra reparasjon hos produsenten i Italia. Det vil bli krav om opplæring og sertifisering av den enkelte som ønsker å bruke PA-trinnet i schack’en. Vi må også forsikre oss om at antenner og antennekabler er i orden før PA-trinnet igjen tas i bruk.
 • LB8IH Fredrik og LB7AJ Albert følger opp sjekk av antenner og kabler så snart værforholdene tillater aktivitet på taket.
 • Styret besluttet å bestille en Buddipole-antenne med 7m mast. Prisen på denne pakken vil overskride budsjettet noe.
 • Generalforsamlingen vedtok en budsjettpost for antennearbeider og etablering av en teknisk lab på Rommen. LB6AJ Eskil følger opp dette med forslagsstiller LA7IJ Truls, som også inviteres til en orientering i neste styremøte.
 • LB8IH Fredrik er i gang med QST-Oslo nr. 2, og håper det meste skal være klart i løpet av påsken.
 • Møteprogrammet kommer fortløpende på hjemmesiden la4o.no, og foreløpig er onsdagene 10/4 og 24/4 booket.

Neste styremøte: Tirsdag 16. april 2024 kl. 18:30 på Rommen.

LB8IH Fredrik
Formann