LD1ON

Sist oppdatert 11. januar 2024 av LB7JI Arne

 X-Band link D-Star til LD1OT-B på Nesodden       

ParameterVerdi
Frekvens TX (mot LD1OT)432,8625 MHz
Frekvens RX (fra LD1OT)434,8625 MHz
Frekvens RX (fra bruker)144,9000 MHz
Frekvens TX (til bruker)144,9000 MHz
Offset  (bruker) – 0,000 MHz   (Simpleks)
Mode D-Star DV
Oppsett i egen radio144,900 MHz, DV, Dup- (minus skift), Offset 0,000 MHz
QTHNesodden brannstasjon
LokatorJO59HU
StatusQRV fra 30/6 2016

Bare én bruker kan være på linken LD1ON, den andre må være på LD1OT. To på LD1ON kan ikke høre hverandre.