Referat fra medlemsmøte 20.4 – µSDX QRP TRCV prosjektet med LA7WRA Peter

Onsdag 20.4.2022 var 11 medlemmer samlet på Rommen for å lytte til LA7WRA Peter sitt foredrag om µSDX QRP TRCV prosjektet.

Foredraget ble også vist på årets Hammeeting i mars og PDF kan lastes ned her.

µSDX er en QRP transceiver basert på QRP Labs QCX 5W CW transceiver byggesett, som er en single-bånds 5W CW transceiver for 80, 60, 40, 30, 20 og 17m båndene bygget rundt prosessoren Atmega 328P. 

µSDX står for Micro Software Defined Transceiver og ble startet av PE1NNZ (Guido) i 2019 som en hack av omtalte QRP Labs QCX, basert på ny, åpen kildekode skrevet av Guido. Målet var å skape en 5W QRP SDR transceiver for alle modes som kan brukes for SSB-kontakter på 80-10m og også for digitale modes som FT8, JS8, FT4. Transceiveren kan bygges selv; fra printkort via Gerber-filer, 3D printet kabinett til programmering og alle kildefiler er gratis tilgjengelige.

Guido’s hack går ut på å lage et SSB signal med en DSP-algoritme som sampler lydinngangen kombinert med pulsbreddemodulasjon og en klasse E-forsterker som bruker transistoren i en svitsjmodus for å generere RF-effekt. Klasse E-forsterkere krever billige transistorer, lite kjøling og lite strøm, og er perfekt for QRP. Som mottaker brukes en direktekonverterende SDR-mottaker og all viderebehandling utføres digitalt. Når også batteri og HF-filtre er inkludert i noen av disse transceiverne, er det er imponerende å se hvor mye teknologi som er stappet inn i en liten boks og at det er programvaren som står for det meste av funksjonaliteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uSDX QRP TRCV’s viktigste egenskaper er lavt strømforbruk og høy effektivitet:

  • QRP SDR All Mode HF transceiver – dekke de fleste HF band 80-10m
  • TX sendereffekt ca 5W @ 13.8V
  • TX strømforbruk ca 500-700 mA
  • RX strømforbruk ca 60-80 mA
  • Klasse-E basert utgangsforsterker med LPF
  • Effektivitet ca 85%

I ettertid har flere bidratt til prosjektet med egne uSDX designs:

  • DL2MAN sandwitch – single og multiband
  • WB2CBA (Barb) – single, mulitiband, SOTA, ATU og power meter, mOnO single band
  • PE1NNZ & DL2MAN (tr)uSDX – den minste multiband transceiveren (80-20m), men ikke åpen kildekode.

Peter har bygget de fleste variantene av uSDX, og viste frem de ulike modellene og demonstrerte også sending/mottak både live under foredraget og også med lyd/videoklipp fra ulike QSO’s. Det er fascinerende å se den lille tranceiveren i bruk på DX-kontakter over Atlanteren og i CQWW SSB contest.

Siden prosjektet er basert på åpen kildekode har det også resultert i en kloningsinvasjon fra Asia:

Peter ønsker at flere skal få lyst til å bygge selv og samtidig lære seg mye under selve prosessen:

1. Hvordan bestille printkort med/uten påmonterte komponenter
2. Hvordan bestille elektroniske komponenter
3. Hvordan programmere en Atmega 328P-prosessor
4. Hvordan justere uSDX-kildekoden til din egenbygde TRCV
5. Hvordan bygge, teste og justere båndpassfiltrene
6. Hvordan bygges PA-forsterkeren for QRP-transceivere (veldig effektiv klasse E)
7. Hvordan justere båndpassfiltrene for max effekt/beste ytelse
8. Hvordan lodde vanlige komponenter og SMD-komponenter
9. Lære å måle, teste og feilsøke
10. Lære mye gjennom uSDX QRP byggeprosessen

µSDX QRP kan du bygge selv og all informasjon er tilgjengelig på åpne kilder: https://github.com/threeme3/usdx

Det finnes også en gruppe som kan gi nyttig info under en byggeprosess: https://groups.io/g/ucx

På grunn av rådende situasjon i verden for øyeblikket og vanskeligheter med å få tak i løse komponenter, kan et godt utgangspunkt være å kjøpe et byggesett hvor du selv må lodde overflatekomponenter og vikle spoler. Et passende byggesett kan være (Tr)uSDX usdx transceiver 5-band Multimode QRP Kit

Da er det bare å varme opp loddebolten, folkens! Takk til LA7WRA Peter for et inspirerende foredrag!

LA7IJ Truls

Fotos: LA7WRA og LA7IJ

LA7WRA Peter tuner inn en µSDX

Kilder: 

QRP Labs

AN INTRODUCTION TO THE USDX TRANSCEIVER KIT