topbanner

LA8OR Oslo nødsamband 70cm repeater

Repeatereren er plassert på Bislingen helt nord i Nordmarka, og gir oss dermed god dekning på 70cm også i de nordre delene av Nordmarka.

la8or bisl aug09a ed

Radioen er en Ericsson F805D med HKE repeaterlogikk.
Antennen er en Diamond V2000.

LA8OR kan åpnes med den vanlige 1750 Hz tonen, men har med den nye logikken nå også fått flere nye muligheter.

Du kan åpne repeateren ved å benytte DTMF tonene:
* 0 (Hele landet) eller * 5 (Oslo-regionen)
LA8OR vil også gå i repeatermodus når den mottar Sub tone 110,9 Hz (CTCCS) på innfrekvensen.

Repeateren har en utgangseffekt på 15 watt etter filter og følsomheten er ca. -115dBm.

Antenner og repeater ble gjennommålt i midten av august 2009 av LA4PE og LA1SN og det meste ser bra ut.

Det viser seg imidlertid å være et problem med forvrengning i logikken når repeateren står i gjennomsnakk. Dette er heldigvis ikke veldig hørbart, men vil bli forsøkt utbedret ved en senere anledning.

Som bildene viser er repeateren montert inn i et standard 19" skap, med med solid nødstrømsforsyning tilkoblet.

Repeatereren er plassert på Bislingen helt nord i Nordmarka, og gir oss dermed god dekning på 70cm også i de nordre delene av Nordmarka.

ant bisl aug09 edla8or bisl aug09b ed