topbanner

Foreløpige erfaringer med SDR mottakeren på Tryvann v/LA1KP Øivind

Oslogruppen av NRRL - Referat fra medlemsmøte onsdag 17. okt. 2018.
Foreløpige erfaringer med SDR mottakeren på Tryvann v/LA1KP Øivind

Formannen LA7WRA åpnet. Han sa seg fornøyd med at KIWI mottakeren nå er oppmontert og fungerer, samtidig som han oppfordret medlemmene til å komme med forslag til flere prosjekter.

Peter orienterte om årets SAC test som ble gjennomført fra Rommen.

Les mer …