topbanner

Lisenskurs - Leksjon 9

Kalender
Kurs
Dato
20.10.2022 18:00 - 21:00
Forfatter
LA7IJ Truls

Beskrivelse

EMC, senderforstyrrelser, interferens, immunitet og filtre ved LA7BO Halvor